MAKING EVENTS  |  STAND CONSTRUCTION

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door MakingEvents.nl en hoewel we ernaar streven om de informatie actueel en juist te houden, geven we geen expliciete of impliciete garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook.

Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website.

Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat de hierin opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid redelijk zijn. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet u deze website niet gebruiken.

Door het verstrekken van links naar andere websites impliceert Makingevents.nl niet noodzakelijk de goedkeuring van de website(s) waarnaar wordt gelinkt. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of ondersteuning van de standpunten die daarin worden uiteengezet.

Elke inspanning wordt geleverd om de website soepel te laten verlopen. MakingEvents.nl neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor de tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website als gevolg van technische problemen buiten onze controle.